Cŵn Coll a Chŵn Crwydr

Os ddewch chi o hyd i gi coll neu gi crwydr, rhowch wybod i warden cŵn y cyngor, sydd â chyfrifoldeb am gasglu pob ci coll a chi crwydr mewn man cyhoeddus.

Dylech gysylltu â’ch cyngor lleol hefyd am faterion megis baw cŵn, cŵn swnllyd, y defnydd o dennyn, adrodd am gŵn peryglus (sydd ddim yn afreolus ar hyn o bryd), trwyddedau bridio a gwybodaeth am osod microsglodion mewn cŵn.

Nid oes gan Heddlu Dyfed-Powys yr adnoddau i gasglu nac i gartrefu cŵn coll na chŵn crwydr.

Os ydych chi wedi colli ci, neu wedi dod o hyd i gi, ystyriwch ei gofrestru â’r gwasanaeth Dog Lost, sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr.
www.doglost.co.uk neu 0844 800 3220.

Cŵn Peryglus

Mae’r cŵn canlynol yn cael eu hystyried yn gŵn peryglus o dan y Ddeddf Cŵn Peryglus (1991 fel y’i diwygiwyd yn 1997):

  • Daeargi Pydew
  • Tosa Siapanaeaidd
  • Dogo Argentino
  • Fila Braziliero

Mae cadw ci fel hyn yn eich meddiant yn groes i'r gyfraith heb dystysgrif eithrio, a roddir unwaith y bydd y ci wedi ei ysbaddu, ei yswirio a microsglodyn wedi ei blannu ynddo.

Nid yw'r cŵn hyn yn cael bod mewn lle cyhoeddus heb benffrwyn a bod rhywun nad yw o dan 16 oed yn eu dal yn ddiogel ar dennyn. 

Er mai ychydig iawn o gŵn sy’n cael eu hystyried yn beryglus, mae gan bob ci'r gallu i ymddwyn yn ymosodol, cnoi ac anafu.

Who is responsible for dealing with dangerous dogs?

Your local council and police have joint responsibility for responding to complaints about dangerous dogs.

To make a report about a dog you believe to be dangerous (not currently out of control) contact your local council.

To report a dog that is currently out of control contact Dyfed-Powys Police by calling 101, or 999 if the incident is on-going and an emergency.

Cysylltiadau Cyngor

  • Ffôn: 01545 570881
  • Gwefan: www.ceredigion.gov.uk
  • Adroddwch ar-lein
  • Ffôn: 01597 826000
  • E-bost: customer@powys.gov.uk
  • Gwefan: www.powys.gov.uk