Coronafeirws (COVID-19)

Os hoffech ddweud wrth am achos posibl o dorri mesurau coronafeirws (Covid-19), cliciwch yma i adrodd amdano. Ar gyfer pob digwyddiad arall, defnyddiwch y ffurflen isod ar gyfer adrodd am ddigwyddiad.

Riportiwch ddigwyddiad